Polityka prywatności

Data publikacji 01.07.2024

Betterstyle International Sp. z o.o. traktuje z najwyższą powagą ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych osób odwiedzających niniejszą stronę (serwis).

Polityka Prywatności określa podstawy, zasady oraz granice zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych przez Betterstyle International Sp. z o.o. Poniżej znajdziesz dokładne informacje dotyczące sposobów przetwarzania Twoich danych osobowych oraz celów ich przetwarzania. Rejestrując się elektronicznie na stronie www.betterstyle.pl zostaniesz poproszona/poproszony o wyrażenie niezbędnych zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych.     

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jedn. Dz.U.2019.1781, t.j. z dnia 2019.09.19 z późn. zm., zwana dalej „Ustawą”, a od 25 maja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, str.1) zwane dalej „RODO” jest Betterstyle International Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. 3 Maja 8 bud. C2 (KRS: 0000358833).     

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą/RODO. Celem ich przetwarzania jest zapewnienie wykonania naszych obowiązków oraz ochrony naszych praw związanych z Twoją rejestracją.   

Przetwarzanie danych następuje w oparciu o zasady opisane poniżej.     

Dane osobowe

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe (czyli informacje, dzięki którym można Cię zidentyfikować), które przekazujesz nam rejestrując się w Klubie BetterStyle na stronie www.betterstyle.pl, kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo kontakt@betterstyle.pl, reklamacje@betterstyle.pl albo w inny sposób. Twoje dane są również zbierane, kiedy składasz zamówienie, bierzesz udział w naszych konkursach, promocjach, ankietach, jak również, gdy udzielasz się na kanałach w social mediach.     

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane:      

Stały klient: 

Rodzaj danych:

Czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub konieczne do zawarcia umowy?

Możliwe konsekwencje niepodania tych danych:

Imię*zobowiązanie umowneJeżeli nie podasz tych informacji, nie będziesz mógł zarejestrować się jako Stały Klient (Członek Klubu) i nie będziesz mógł dokonać zakupu produktów Betterstyle.
Nazwisko*zobowiązanie umowneJeżeli nie podasz tych danych, nie będziesz mógł zarejestrować się jako Stały Klient (Członek Klubu) i nie będziesz mógł dokonać zakupu produktów Betterstyle.
Oświadczenie o tym, czy dana osoba jest pełnoletnia*zobowiązanie umowneJeżeli nie podasz tych danych, nie będziesz mógł zarejestrować się jako Stały Klient(Członek Klubu) i nie będziesz mógł dokonać zakupu produktów Betterstyle.
Adres dostawy*zobowiązanie umowneJeśli nie podasz tych informacji, nie będziemy mogli dostarczyć Ci zamówienia. 
Twoje hasło*zobowiązanie umowneBez hasła nie możesz założyć konta w naszym systemie internetowym, ponieważ Twoje dane muszą być chronione. 
Adres e-mail*uzasadniony interes-zgoda Jeśli nie podasz tych informacji, nie będziemy mogli aktywować Twojego konta online, kontaktować się z Tobą ani wysyłać Ci ofert handlowych. 
Indywidualny numer Członkowski Klubu BetterStyle*zobowiązanie umowneBez tego numeru nie możemy zarejestrować Cię jako Stałego Klienta (Członka Klubu) ani zidentyfikować Ciebie i Twoich działań jako Stałego Klienta (Członka Klubu) . Bez tych danych nie będziemy w stanie efektywnie zarządzać strukturą oraz analizować wyników rekrutacji i sprzedaży w sieci.
Nazwa Twojego Opiekuna (Opiekuna Kontaktowego) i numer Niezależnego Przedstawiciela- Opiekunauzasadniony interesBez tych danych nie będziemy w stanie efektywnie zarządzać strukturą oraz analizować wyników rekrutacji i sprzedaży w sieci. 
Zdjęcia i filmyzgoda i/lub obowiązek umowny osób uczestniczących w konferencjach, konferencjach online lub innych wydarzeniach cyfrowych Dane te mogą być wymagane w celu korzystania z różnych narzędzi udoskonalających, produktów lub usług. Jeżeli nie podasz tych danych, nie będziesz mógł z nich aktywnie korzystać.
PESEL oraz dane Urzędu Skarbowego – jeśli podałeś te dane*obowiązek prawny związany z otrzymywaniem płatnościMusimy zgłosić Twoje dochody organom podatkowym, a bez tych danych nie jesteśmy w stanie wywiązać się z tego obowiązku. 
Numer paszportu lub dowodu osobistego osób uczestniczących w konferencjach zagranicznych)* umowne zobowiązanie osób uczestniczących w konferencjach Konferencje międzynarodowe wymagają podróży transgranicznych, których nie jesteśmy w stanie zorganizować bez podania danych z dokumentu podróży. 

Niezależny Przedstawiciel : 

Rodzaj danych:

Czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub konieczne do zawarcia umowy?

Możliwe konsekwencje niepodania tych danych:

Imię*zobowiązanie umowneJeśli nie podasz tych informacji, nie będziesz mógł zarejestrować się jako Niezależny Przedstawiciel i nie będziesz mógł kupować produktów Betterstyle.
Nazwisko*zobowiązanie umowneJeśli nie podasz tych informacji, nie będziesz mógł zarejestrować się jako Niezależny Przedstawiciel i nie będziesz mógł kupować produktów Betterstyle.
Oświadczenie o tym, czy dana osoba jest pełnoletnia* zobowiązanie umowneJeśli nie podasz tych informacji, nie będziesz mógł zarejestrować się jako Niezależny Przedstawiciel i nie będziesz mógł kupować produktów Betterstyle. 
Adres dostawy*zobowiązanie umowneJeśli nie podasz tych informacji, nie będziemy mogli dostarczyć Ci zamówienia. 
Twoje hasło*zobowiązanie umowneBez hasła nie możesz założyć konta w naszym systemie internetowym, ponieważ Twoje dane muszą być chronione. 
Adres e-mail*uzasadniony interes- zgodaJeśli nie podasz tych informacji, nie będziemy mogli aktywować Twojego konta online, kontaktować się z Tobą ani wysyłać Ci ofert handlowych. 
Numer telefonuuzasadniony interes-zgodaJeśli nie podasz tych informacji, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować ani przesyłać Ci ofert. Niezbędny podczas składania zamówień, abyśmy mogli wysyłać do Ciebie paczki.
Indywidualny numer Członkowski Klubu BetterStyle* zobowiązanie umowneBez tego numeru nie możemy zarejestrować Cię jako Niezależnego Przedstawiciela ani zidentyfikować Ciebie i Twoich działań jako Niezależnego Przedstawiciela/Członka Klubu. Bez tych danych nie będziemy w stanie efektywnie zarządzać strukturą oraz analizować wyników rekrutacji i sprzedaży w sieci. 
Nazwa Twojego Opiekuna (Opiekuna kontaktowego) i numer Niezależnego Przedstawiciela- Opiekunauzasadniony interesBez tych danych nie będziemy w stanie efektywnie zarządzać strukturą Niezależnych Przedstawicieli oraz analizować wyników rekrutacji i sprzedaży w sieci.
NIP /nazwa firmy – jeśli podałeś te dane*obowiązek prawny Niezależnych Przedstawicieli związany z otrzymywaniem płatnościMusimy zgłosić Twoje dochody organom podatkowym, a bez tych danych nie jesteśmy w stanie wywiązać się z tego obowiązku. 
Adres spółki* zobowiązanie umowne, obowiązek prawny dotyczący wystawiania faktur Musimy wystawiać faktury zgodnie z prawem. Bez tych danych nie możemy spełnić tego obowiązku.
Numer paszportu lub dowodu osobistego osób uczestniczących w konferencjach zagranicznych)* umowne zobowiązanie osób uczestniczących w konferencjach Konferencje międzynarodowe wymagają podróży transgranicznych, których nie jesteśmy w stanie zorganizować bez podania danych z dokumentu podróży. 
Zdjęcia i filmy zgoda i/lub obowiązek umowny Niezależnych Przedstawicieli uczestniczących w konferencjach, konferencjach online lub innych wydarzeniach cyfrowychDane te mogą być wymagane w celu korzystania z różnych narzędzi udoskonalających, produktów lub usług. Jeżeli nie podasz tych danych, nie będziesz mógł z nich aktywnie korzystać. 

*Przekazanie tych danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania realizacja niektórych oferowanych przez Betterstyle usług będzie niemożliwa.     

Przechowujemy historię Twoich zakupów, osiągnięte przez Ciebie tytuły i poziomy rabatowe, Twoje wyniki sprzedażowe, informacje o sponsorowanych przez Ciebie osobach, itp.       

Przy każdej Twojej wizycie na naszej stronie www.betterstyle.pl możemy automatycznie zbierać następujące dane:       

 • informacje techniczne, w tym adres IP Twojego komputera, informacje dotyczące Twoich danych do logowania, nazwy i wersji przeglądarki, strefy czasowej.     
 • informacje o Twojej sesji, w tym o adresach URL, z których zostałeś przekierowany na naszą stronę www.betterstyle.pl lub na które zostałaś/zostałeś z niej przekierowana/przekierowany (wraz z datą przekierowania), produktach, które przeglądałaś/przeglądałeś lub których szukałaś/szukałeś; czasie ładowania stron, błędach pobierania, Twojej aktywności na stronach (przeglądanie, kliknięcia).     

Wykorzystanie danych

Wykorzystujemy posiadane o Tobie dane w następujących celach:     

 • aby wykonać nasze obowiązki wynikające z umów, które zostały zawarte między Tobą i Betterstyle oraz aby dostarczać Ci towary i usługi, które od nas zamawiasz;     
 • aby rozwiązywać spory i problemy, rozpatrywać reklamacje, zbierać opłaty, odpowiadać na Twoje pytania oraz realizować Twoje żądania;     
 • aby informować Cię za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej, SMS-ów lub telefonów o produktach i usługach, które w naszej ocenie mogą Cię zainteresować – o ile wyrazisz na to zgodę;     
 • aby spełnić obowiązki wynikające z naszej współpracy, a nałożone na Betterstyle przez prawo, takie jak obowiązki podatkowe, ubezpieczeniowe, statystyczne, itp.     
 • aby umożliwić Ci komunikację z innymi Członkami Klubu BetterStyle;     
 • aby zapewnić efektywne zarządzanie siecią Członków Klubu BetterStyle;       
 • aby monitorować i zapewnić, że Twoje działania są zgodne z naszymi zasadami;     
 • aby informować Cię o zmianach w naszych usługach;       
 • aby realizować nasze wewnętrzne cele biznesowe, takie jak: audyty, analiza danych, opracowanie nowych produktów, udoskonalania naszej strony internetowej, poprawa usług, badanie skuteczności akcji promocyjnych, itp.;     
 • aby zapewnić naszej stronie internetowej bezpieczeństwo;     
 • aby móc odpowiadać na pytania i wnioski złożone przez odpowiednie organy lub urzędy;     
 • aby zapewnić właściwą obsługę klienta.     

Udostępnianie Twoich danych

 1. Twoje dane nie są sprzedawane w celach komercyjnych.     
 2. Twoje dane mogą zostać przekazane w celu ich przetwarzania innym spółkom z naszej grupy (spółka matka oraz inne spółki z grupy kapitałowej) w celu wsparcia nas w wykonywaniu zadań, o których mowa w punkcie dotyczącym wykorzystywania danych, w zgodzie z obowiązującym prawem.     
 3. Twoje dane mogą zostać przez nas udostępnione, w ściśle określonych celach, podmiotom trzecim, takim jak:
  • Partnerzy biznesowi, czyli dostawcy i podwykonawcy, którzy wykonują umowy, które zawieramy z nimi lub z Tobą. Dotyczy to przede wszystkim firm kurierskich, przewoźników, firm windykacyjnych, dostawców usług logistycznych (np. pakowanie), usług obsługi konsumentów, firm kadrowo-księgowych, firm świadczących usługi hostingowe w obrocie sieciowym (Internet lub podobne).     
  • Nasza sieć Członków Klubu BetterStyle – w szczególności Twojemu Sponsorowi, Nad Sponsorom (Członkowi Klubu BetterStyle, który wprowadził do Klubu Twojego Sponsora) oraz Członkom Klubu BetterStyle sponsorowanym przez Ciebie, w celu efektywnego zarządzania siecią sprzedaży.     
  • Dostawcy usług analitycznych i technologicznych oraz wyszukiwarek, którzy wspierają nas w rozwijaniu i optymalizacji naszej strony.     
  • Dostawcy rozwiązań technicznych, które pozwalają nam wysyłać do Ciebie wiadomości, w szczególności dostawcom usług zbiorowej wysyłki mailingu oraz sms.    
 4. Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli będziemy do tego zobligowani przez obowiązujące przepisy prawa.  

Przechowywanie danych osobowych

Wszystkie informacje, które nam podajesz lub które zbieramy na Twój temat, są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Wszystkie transakcje płatności w sieci będą szyfrowane przy wykorzystaniu protokołu SSL oraz będą przetwarzane przez zewnętrznych dostawców usług. Nie przechowujemy i nie zbieramy informacji dotyczących kart kredytowych i debetowych.     

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że przepisy prawa wymagają bądź dopuszczają dłuższy okres retencji.     

Twoje prawa

 • Masz prawo do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. Większość danych możesz sprawdzić logując się na swoje konto w Strefie Przedstawiciela. Jeżeli stwierdzisz, że Twoje dane są błędne lub nieaktualne skontaktuj się z nami mailowo na adres kontakt@betterstyle.pl w celu przekazania informacji, które dane chciałbyś zmienić. Masz również prawo do żądania usunięcia swoich danych. Na Twój wniosek przesłany do Biura Obsługi Betterstyle zamkniemy Twoje konto tak szybko jak to jest możliwe. Po jego zamknięciu będziemy przechowywali dane osobowe, jeśli wymaga tego prawo, np. w celu pobrania zaległych płatności, księgowo-podatkowym, zapobiegania oszustwom, rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji czy wsparcia w zakresie postępowań sądowych.     
 • Masz prawo żądać, aby Twoje dane nie były przetwarzane w celach marketingowych i handlowych. Przy zbieraniu danych informujemy, jeśli zamierzamy wykorzystać podane przez Ciebie dane w tym celu lub jeżeli zamierzamy udostępnić te dane podmiotom trzecim w tym celu, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.     

Bezpieczeństwo i obowiązek starannego działania

Jesteś odpowiedzialna/odpowiedzialny, za utrzymanie w tajemnicy hasła, które utworzyłaś/utworzyłeś, a przy wykorzystaniu, których masz dostęp do części naszego serwisu („Strefa Przedstawiciela”). Jeśli podzielisz się swoim hasłem z osobami trzecimi, będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny za wszelkie aktywności tych osób na Twoim koncie i związane z tym ryzyka. Skutkiem ujawnienia hasła może być w szczególności utrata kontroli nad Twoimi danymi osobowymi, które mogą zostać wykorzystane, aby zaciągać prawnie wiążące zobowiązania w Twoim imieniu. Jeżeli Twoje hasło zostało w jakikolwiek sposób ujawnione, niezwłocznie poinformuj nas o tym oraz zmień swoje hasło. Poza procesem logowania do systemu nigdy nie prosimy Cię o podanie hasła.       

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane, jednak przesyłanie danych przez Internet nigdy  nie jest całkowicie bezpieczne i nie możemy zapewnić bezwzględnego bezpieczeństwa danych, które przesyłasz  do naszego serwisu. Transmisja danych odbywa się na Twoje ryzyko. Kiedy Twoje dane dotrą do nas, zapewnimy odpowiednie procedury i zabezpieczenia, aby nie dopuścić do nieupoważnionego dostępu do danych.     

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Twoje obowiązki: 

Jako Członkowi Klubu BetterStyle, powierzamy Ci przetwarzanie danych osobowych innych Członków Klubu na podstawie poniższych postanowień. Powierzamy Ci przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie określonych w Regulaminie Klubu Betterstyle oraz w poniższych Zasadach, a Ty oświadczasz, że będziesz przetwarzać dane w zgodzie z przepisami Ustawy/RODO.     

Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie postanowień niniejszych Zasad.     

 

Jako niezależny administrator danych jesteś zobowiązana/zobowiązany do:     

 • przetwarzania powierzonych Tobie danych osobowych wyłącznie w celu określonym poniżej,     
 • niepodejmowania żadnych działań mających na celu dalsze powierzenie lub udostępnienie danych w sposób nieprzewidziany w niniejszych Zasadach lub na podstawie przepisów prawa,     
 • niezwłocznego zwrócenia danych osobowych po ustaniu Twojej współpracy z nami (rezygnacji z uczestnictwa w Klubie Betterstyle), oraz do usunięcia tych danych ze wszystkich nośników danych, na których zostały one zapisane.     

 

W jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe i jaka jest podstawa prawna tego wykorzystania? 

Betterstyle oraz Sponsor/Opiekun jako niezależny Administrator danych przetwarza powyższe dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): w następujących przypadkach podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora danych, aby osiągnąć odpowiedni cel: 

− zapewnienie efektywnego zarządzania siecią Niezależnych Przedstawicieli i Stałych Klientów (w tym możliwość łączenia się z innymi Niezależnymi Przedstawicielami i Stałymi Klientami w ramach sieci);  

− aby odpowiadać na uwagi lub skargi, które im przekazujesz;

− aby pozostać z Tobą w kontakcie (w tym wysyłać Ci informacje, które pomogą Ci ulepszyć Twój biznes i zapraszać Cię na spotkania);

− analizowanie wyników rekrutacji i sprzedaży Twoich Niezależnych Przedstawicieli i Stałych Klientów (w tym tworzenie raportów wewnętrznych);

− zapraszania Ciebie do udziału w szkoleniach i spotkaniach. 

 • Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): możemy przesyłać Ci materiały marketingowe dotyczące produktów i usług Betterstyle. Wiadomości marketingu bezpośredniego można dostarczać za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS i innych technologii przesyłania wiadomości błyskawicznych. Zostaną one przesłane do Ciebie tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę podczas procesu rekrutacji lub rejestracji lub później za pośrednictwem Twojego konta internetowego w serwisie po zalogowaniu do Twojego konta. Możesz odwołać zgodę na marketing bezpośredni: 

− postępując zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości;

− zmieniając swoje preferencje marketingowe za pośrednictwem konta internetowego w Serwisie logując się do swojego Profilu (zakładka „Profil/Zgody”);

− kontaktując się z nami poprzez wysłanie maila na kontakt@betterstyle.pl.

 • Legalność (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym ustawodawstwem, ale nie tylko w związku z roszczeniami prawnymi, reklamacjami, regulacjami, podatkami i dochodzeniami (w tym ujawnieniem takich informacji w związku z postępowaniem sądowym lub spór). Podstawą prawną jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sponsorze (Opiekunie). 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

Sponsorzy (Opiekunowie) nie korzystają z w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu prowadzenia z Tobą relacji biznesowych. 

 

Komu i gdzie będą udostępniane Twoje dane osobowe?  

 1. W celu zarejestrowania Cię w Betterstyle Sponsor (Opiekun) przekaże Twoje dane osobowe odpowiednim spółkom z grupy Betterstyle: 

− Betterstyle International Sp . z oo z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul.3 Maja 8 bud . C2 (KRS: 0000358833) oraz innym spółkom z grupy kapitałowej.

 1. Sponsorzy (Opiekunowie) mogą przekazywać Twoje dane osobowe: 
  • organom rządowym i/lub organom ścigania, jeśli jest to konieczne do powyższych celów, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to konieczne dla ochrony prawnej ich własnych uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującym prawem; 
  • zewnętrznym usługodawcom, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Sponsorów ( Opiekunów ) w celach wymienionych powyżej; 
  • innym Sponsorom (Opiekunom) (pamiętaj, że obejmuje to wyłącznie Twojego Sponsora (Opiekuna) wraz ze Sponsorami wyższego szczebla (Opiekunami) Twojego Sponsora  (Opiekuna)/ Niezależnego Przedstawiciela) w ramach sieci Betterstyle ) .

 

Twoje prawa: 

 Masz prawo żądać od Betterstyle (Sponsora /Opiekuna): 

 •  potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, otrzymania kopii Twoich danych osobowych (w powszechnie używanym formacie elektronicznym, jeżeli zgłosisz takie żądanie drogą elektroniczną) (art. 15 RODO); 
 • sprostowania swoich danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne) (art. 16 RODO); 
 • „przeniesienia” Twoich danych osobowych (tj. przesłania Tobie lub innemu administratorowi danych w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) (art. 20 RODO); 
 • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO); 
 • ograniczenia przetwarzania (tj. czasowego zaprzestania przetwarzania (z wyjątkiem zakresu, w jakim dane osobowe są nadal przechowywane)) (art. 18 RODO).  

Masz również prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a także przetwarzaniu do celów reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO). 

 Jeśli Twój Sponsor (Opiekun) poprosił Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych, masz również prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, zostanie o tym poinformowana przed wyrażeniem zgody. 

 Prawa te są w niektórych sytuacjach ograniczone – np. jeśli Sponsorzy (Opiekunowie) mogą wykazać, że mają podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że będą mogli zachować Twoje dane, nawet jeśli wycofasz swoją zgodę. 

 Jeśli Twój Sponsor (Opiekun) potrzebuje Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub umownych, podanie tych danych jest obowiązkowe: jeśli nie podasz tych danych, Twój Opiekun nie będzie mógł zarządzać swoimi stosunkami umownymi z Tobą lub nie wywiąże się z nałożonych na niego obowiązków. Powyżej opisaliśmy, jakie pola danych musisz podać i jakie będą konsekwencje, jeśli tego nie zrobisz. 

 Sponsor (Opiekun) ma obowiązek odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli masz wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nim korzystając z danych kontaktowych Sponsora (Opiekuna), które znajdziesz w obszarze Twoje konto/Profil/Dane Osoby Wprowadzającej/Sponsora. 

 Jeśli masz nierozwiązane wątpliwości, masz również prawo złożyć skargę do organów ochrony danych. Odpowiedzialnym organem ochrony danych jest organ nadzorczy w kraju, w którym zwykle przebywasz, w którym pracujesz lub w którym podejrzewa się naruszenie danych. Link do danych kontaktowych organów ochrony danych można znaleźć tutaj.

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?  

 Betterstyle jak i Twój Sponsor (Opiekun) będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez czas trwania stosunku umownego oraz, w dozwolonym zakresie, po zakończeniu stosunku umownego, tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. 

 Przepisy mogą wymagać od Betterstyle / Sponsorów (Opiekunów) przechowywania niektórych danych osobowych przez określony czas. W innych przypadkach każdy Opiekun będzie przechowywać dane przez rozsądny okres po zakończeniu relacji z Tobą, aby chronić się przed roszczeniami prawnymi lub zarządzać swoją działalnością. 

 

Sponsorzy są zobowiązani do: 

 • przetwarzania powierzonych im danych osobowych wyłącznie w celu wskazanym powyżej, 
 • niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu dalsze powierzanie lub udostępnianie danych w sposób nie przewidziany niniejszymi zasadami lub na podstawie przepisów prawa, 
 • do zwrotu danych osobowych niezwłocznie po zakończeniu współpracy z nami (zakończeniu członkostwa w Klubie Betterstyle) oraz usunięcia tych danych ze wszystkich nośników danych, na których były przechowywane. 

Zastrzegamy sobie prawo sprawdzenia sposobu przetwarzania powierzonych danych. Jako Sponsor masz obowiązek umożliwić nam przeprowadzenie takiej weryfikacji, gdy tylko zostaniesz o to poproszony. 

 Wyrażasz zgodę na niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie możemy mieć w związku z przetwarzaniem powierzonych Ci danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz Regulaminem Klubu Betterstyle, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, z których korzystasz. 

 Upoważniamy Cię do przetwarzania danych osobowych w celach i zakresie określonym w zasadach, w szczególności w systemach informatycznych oraz w formie papierowej, a także do udzielania dalszych upoważnień osobom współpracującym z Tobą na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli w umowie określisz, że osoby te będą spełniać wszystkie wymogi dotyczące przetwarzania danych, które Cię dotyczą, i pod warunkiem, że to dalsze upoważnienie zostanie przez nas zaakceptowane. W przypadku przesyłania plików zawierających dane osobowe, pliki te na czas transmisji w sieci publicznej są zabezpieczane przy użyciu środków kryptograficznych mających na celu ochronę danych osobowych. 

 • Mamy prawo anulować Twoją rejestrację jako Członka Klubu Betterstyle, jeżeli przetwarzasz dane osobowe niezgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. 

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za Twoje zobowiązania wobec osób trzecich wynikające z przetwarzania danych osobowych z naruszeniem niniejszej polityki prywatności, ani za Twoje zobowiązania wobec osób, które upoważniłeś lub zleciłeś przetwarzanie danych osobowych. 

 Powyższe postanowienia nie zwalniają Cię z obowiązku zawarcia pisemnej umowy powierzenia z osobą, której powierzasz dane do przetwarzania, która określa cel i zakres powierzenia przetwarzania danych. 

 

Ciasteczka

Nasza witryna korzysta z plików cookies (małych plików przechowywanych na dyskach twardych użytkowników naszej witryny), aby odróżnić Cię od innych użytkowników witryny. Dzięki temu możemy zapewnić Państwu najwyższą jakość usług i udoskonalać naszą stronę internetową. Używamy plików cookies do analizy przepływu informacji, personalizacji usług, treści i reklam, pomiaru skuteczności promocji oraz promowania zaufania i bezpieczeństwa. Niektóre pliki cookies zawierają dane osobowe – na przykład w pliku cookies zapisywane jest imię i nazwisko użytkownika, jeśli podczas logowania wybierze on opcję „Pozostań zalogowany”. Większość plików cookies nie przechowuje informacji, które mogłyby osobiście zidentyfikować użytkownika, ale raczej zawiera informacje ogólne, takie jak sposób, w jaki użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej i z niej korzysta, czy też swoją lokalizację. Możesz odrzucić pliki cookies, jeśli Twoja przeglądarka na to pozwala, ale może to uniemożliwić Ci pełne korzystanie z usług oferowanych przez system Betterstyle. Więcej informacji na temat plików cookies i sposobów ich wyłączania można znaleźć na stronie: http://www.allaboutcookies.org/managecookies.

 

Niezbędne ciasteczka

Używamy tych plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej witryny internetowej. Te pliki cookies są niezbędne do zapewnienia podstawowej funkcjonalności, takiej jak dodawanie produktów do koszyka, ale także ze względów bezpieczeństwa. Możesz zablokować te pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki, jednak może to spowodować problemy w działaniu serwisu. 

 

Analityczne pliki cookies

Używamy tych plików cookies, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy poruszają się po witrynie. Dane są anonimizowane, ponieważ korzystamy z informacji zagregowanych. Zbieramy informacje o odwiedzinach i ruchu, aby udoskonalać naszą stronę internetową i dostosowywać ją do potrzeb użytkowników. 

 

Marketingowe pliki cookies

Te pliki cookies służą do prezentowania Ci treści odpowiadających Twoim zainteresowaniom. Są one umieszczane przez nas i naszych partnerów reklamowych w celu wyświetlania treści reklamowych na naszej stronie internetowej i poza nią. Aby było to możliwe, analizujemy Twoje interakcje z serwisem, łączymy je z Twoimi danymi osobowymi, a następnie przekazujemy je w zaszyfrowanej formie podmiotom trzecim, które wyświetlają dostosowane do Ciebie treści. 

 

Google Analytics

Korzystamy z usług Google Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych stron internetowych. Oznacza to, że Twoja przeglądarka automatycznie przesyła określone informacje do Google, gdy odwiedzasz naszą witrynę. Obejmuje to na przykład adres odwiedzanej witryny internetowej i Twój adres IP. Szczegółowe informacje o tym, jak technologie Google gromadzą i przetwarzają dane, można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy/partners/. 

Jeśli nie chcesz, aby w Twojej przeglądarce był używany Google Analytics, możesz zainstalować dodatek do przeglądarki Google Analytics . Więcej informacji na temat Google Analytics i polityki prywatności Google znajdziesz TUTAJ >>

 

Korzystanie z Serwisu przez Dzieci

Serwis nie jest skierowany do osób niepełnoletnich, czyli osób poniżej 18 roku życia, dlatego oczekujemy, że osoby te nie będą podawać żadnych danych osobowych na swój temat. 

 

Aktualizacje Polityki Prywatności

Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych zostaną opublikowane na stronie www.betterstyle.pl i w razie potrzeby przesłane do Ciebie e-mailem. Zmiany wejdą w życie z chwilą publikacji. Korzystanie z serwisu po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją. 

    

Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy o wysłanie ich pocztą elektroniczną na adres kontakt@betterstyle.pl lub pocztą tradycyjną na adres:   

Betterstyle International Sp. z o.o.,  ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

 

Poprzednie wersje dokumentu:

Polityka prywatności obowiązująca do 06.2024

Znajdź nas:

Polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących zakupów internetowych jest możliwe za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/