O firmie

Betterstyle International Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 8, bud. C2 05-800 Pruszków

E-mail: kontakt@betterstyle.pl
Strona: www.betterstyle.pl

NIP: 7010241855

REGON: 142474506

BDO: 000009093

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358833, Kapitał Zakładowy 358.000 zł. 

Znajdź nas:

Polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących zakupów internetowych jest możliwe za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/