Dołącz do Klubu

Rejestracja w Klubie BetterStyle jest bardzo prosta i zajmie Ci tylko kilka minut. Starannie wypełnij wszystkie wymagane pola oznaczone czerwoną gwiazdką. Przed zakończeniem rejestracji sprawdź, czy podane informacje są prawidłowe. W ostatnim kroku otrzymasz swój indywidualny Numer Przedstawiciela. Zapisz go, bo od tej pory będziesz go podawać w kontaktach z nami.

Przejdź do formularza rejestracji

Członkiem Klubu BetterStyle może zostać:

  • osoba fizyczna, która jest obywatelem polskim i ukończyła 18 lat,
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
  • możliwa jest również rejestracja osób niepełnoletnich, które ukończyły 16 rok życia pod warunkiem uzyskania zgody na ich członkostwo od ich rodziców, lub opiekunów prawnych

Zobacz "Regulamin Klubu" (.pdf)

DOŁĄCZ DO NAS  / POWRÓT